Хөтөл өртөөний буудал

Хөтөл өртөөний буудал is a building in Сайхан.

Хөтөл өртөөний буудал

building
train_station