Түшиг уурхайн зам

Түшиг уурхайн зам is a street in Түшиг.

Түшиг уурхайн зам

type of road
non-specified