Сэлэнгэ гол

Сэлэнгэ гол in Цагааннуур.

Сэлэнгэ гол

waterway
river