Ерөө өртөөний буудал

Ерөө өртөөний буудал is a building in Шаамар.

Ерөө өртөөний буудал

building
train_station