Сумын захиргаа

Сумын захиргаа is a building in Шаамар.