Сургуулийн дотуур байр

Сургуулийн дотуур байр is a building in Шаамар.