Техникийн агуулах

Техникийн агуулах is a building in Шаамар.