Спорт заал

Спорт заал is a building in Баруунтуруун.