23б

23б

Gebäude
apartments
Ja
Контас Цагны Дэлгүүр
Bank
Төрийн банк, Голомт Банк, Төрийн Банк, Худалдаа Хөгжлийн Банк
Einkaufsladen
Ачтан
Kleidung
1000 Нэрийн Бараа, 10000 Нэрийн Бараа Худалдааны Төв
Fast Food
Pizza Hut Mongolia
Restaurant
New Orleans Ресторан
Beyond dummy