Ховд

Ховд
Жаргалант 7
Зэрэг 2
Үенч 4
Цэцэг 4
Мянгад 4
Мөст 8
Мөнххайрхан 4
Манхан 3
Ховд 1
Эрдэнэбүрэн 4
Дуут 2
Дөргөн 5
Дарви 6
Чандмань 3
Буянт 9
Булган 2
Алтай 2