Нэгдсэн эмнэлэг

Нэгдсэн эмнэлэг is a hospital in Жаргалант.

Нэгдсэн эмнэлэг

Object
Hospital
building
Yes