Хэнтий

Хэнтий
Хэрлэн 25
Цэнхэрмандал 10
Өмнөдэлгэр 20
Норовлин 3
Мөрөн 9
Жаргалтхаан 8
Галшар 3
Дэлгэрхаан 7
Дархан 51
Дадал 6
Биндэр 42
Баян-Овоо 6
Баянмөнх 8
Баянхутаг 7
Баян-Адарга 1
Батширээт 7
Батноров 5