Эгийн гол

Эгийн гол in Алаг-Эрдэнэ.

Эгийн гол

waterway
river
town
Алаг-Эрдэнэ