Идэрийн гол

Идэрийн гол in Галт.

Идэрийн гол

waterway
river