шэвээ гол

шэвээ гол in Их-Уул.

шэвээ гол

waterway
stream