Аймгийн төв музей

Аймгийн төв музей is a building in Мөрөн.