Байгаль төв

Байгаль төв is a supermarket in Мөрөн.