гэрэлтэй цонх

гэрэлтэй цонх is a building in Мөрөн.