Иргэний бүртгэл

Иргэний бүртгэл is a building in Мөрөн.