нийгмиийн даатгалын хэлтэс

нийгмиийн даатгалын хэлтэс is a building in Мөрөн.