нэгдсэн эмнэлэг

нэгдсэн эмнэлэг is a building in Мөрөн.