Тэцо авто сургууль

Тэцо авто сургууль is a building in Мөрөн.