Тээврийн товчоо

Тээврийн товчоо is a building in Мөрөн.