хилийн 0257 анги

хилийн 0257 анги is a building in Мөрөн.