Цагдаагийн ерөнхий газар

Цагдаагийн ерөнхий газар is a police in Мөрөн.