Өндөр настны хөгжилийн ордон

Өндөр настны хөгжилийн ордон is a building in Мөрөн.