Эгийн гол

Эгийн гол in Тариалан.

Эгийн гол

waterway
river