Эгийн гол

Эгийн гол in Түнэл.

Эгийн гол

waterway
river