Дэлгэрмөрөн

Дэлгэрмөрөн in Төмөрбулаг.

Дэлгэрмөрөн

waterway
river