Сарыг-Эр

Сарыг-Эр in Улаан-Уул.

Сарыг-Эр

waterway
river