Цагаан-Уул

Цагаан-Уул in Цагаан-Уул.

Цагаан-Уул

landuse
Secondary road