Хэвэн гол

Хэвэн гол in Цагаан-Үүр.

Хэвэн гол

waterway
river