Аригийн гол

Аригийн гол in Чандмань-Өндөр.

Аригийн гол

waterway
river