Эгийн гол

Эгийн гол in Эрдэнэбулган.

Эгийн гол

waterway
river