Ачлал үйлчилгээний төв

Ачлал үйлчилгээний төв is a building in Арвайхээр.