Гэрэлт төв

Гэрэлт төв is a building in Арвайхээр.