Дэлгэрэх хүнсний үйлдвэр

Дэлгэрэх хүнсний үйлдвэр is a building in Арвайхээр.