Марко Худалдааны төв

Марко Худалдааны төв is a shop in Арвайхээр.