мишээл төв

мишээл төв is a building in Арвайхээр.

мишээл төв

building
Yes