Мэргэдийн дотуур байр

Мэргэдийн дотуур байр is a building in Арвайхээр.