Мөнх сүндэр зочид буудал

Мөнх сүндэр зочид буудал is a building in Арвайхээр.