Ногоон орон сууц

Ногоон орон сууц is a building in Арвайхээр.

Ногоон орон сууц

building
Yes