Сангийн далай хүнсний дэлгүүр

Сангийн далай хүнсний дэлгүүр is a building in Арвайхээр.