Сүү цагаа идээний төв

Сүү цагаа идээний төв is a building in Арвайхээр.