Түмэн наст бичиг хэрэгийн дэлгүүр

Түмэн наст бичиг хэрэгийн дэлгүүр is a building in Арвайхээр.