Улсын иргэний бүртгэл

Улсын иргэний бүртгэл is a building in Арвайхээр.

Улсын иргэний бүртгэл

building
commercial