Улсын тэргүүний Мэргэд сургуулийн спорт заал

Улсын тэргүүний Мэргэд сургуулийн спорт заал is a building in Арвайхээр.