Уурын зуух

Уурын зуух is a building in Арвайхээр.

Уурын зуух

building
commercial