Хүүхдийн төлөө төв

Хүүхдийн төлөө төв is a building in Арвайхээр.