Цэрэгийн ангийн байр

Цэрэгийн ангийн байр is a building in Арвайхээр.